Nárok na podporu v nezaměstnanosti

podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Každý člověk, který přijde o pravidelný příjem se zajímá o nárok na podporu v nezaměstnanosti. Dobře se orientovat v této problematice není nic jednoduchého. Proto vám v našem článku vysvětlíme, kdo má na ni nárok a za jakých podmínek. Dále si ukážeme několik příkladů výpočtu a dozvíte se, jestli si můžete přivydělat. Podpora v nezaměstnanosti je pro mnoho lidí velmi důležitá.

půjčka ihned

Na jakou podporu v nezaměstnanosti máte nárok – podpora v nezaměstnanosti

Klíčem k výpočtu nároku na podporu je rozhodné období. Tento pojem znamená dobu 2 let před podáním žádosti o podporu, ve kterých měl alespoň 12 měsíců zaměstnanecký poměr nebo podnikal. A současně bylo z těchto aktivit odváděno pojistné na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti.

Pokud zájemce o podporu splňuje všechny podmínky nároku, obdrží v prvních 2 měsících 65 % čistého průměrného výdělku z rozhodného období. V dalších 2 měsících 50 % a ve zbývajících měsících 45 %. Maximální výše je zastřešena konkrétní částkou, která je v roce 2015 ve výši 14 604 Kč. půjčka bez registru

Větší finanční obnos nezaměstnaný neobdrží, ani kdyby mu podle procentuální kalkulace vycházela větší částka. Jedinou výjimkou jsou nezaměstnaní, kteří se účastní rekvalifikace od Úřadu práce. U nich se maximální hranice o něco zvyšuje, v letošním roce se jedná o 16 367 Kč.

Důležitá je situace u nezaměstnaného bez práce déle než 4 měsíce. Ten by měl vědět, že následující období, po které bude inkasovat státní podporu v nezaměstnanosti, se řídí jeho věkem. Celkový nárok na podporu v počtu měsíců je:

 • do 50 let věku v délce 5 měsíců
 • u věku od 50 do 55 let se jedná o dobu 8 měsíců
 • od 56 let jde o 11 měsíců

Tato filosofie prodlužování doby nároku na podporu podle stáří uchazeče vychází z reálné praxe. Ta totiž ukazuje, že starší zájemci o zaměstnání mají u zaměstnavatelů nižší šanci na získání pracovního místa. rychlá půjčka

Příklady výpočtu na státní podporu v nezaměstnanosti

Příklad 1 – nezaměstnaný se neúčastní rekvalifikace od úřadu práce

Průměrný čistý výdělek v rozhodném období: 22 000 Kč

Nárok na státní podporu první 2 měsíce: 14 300 Kč

Nárok na státní podporu 3. a 4. měsíc: 11 000 Kč

Nárok na státní podporu v dalších měsících: 9 900 Kč

Věk uchazeče: 38 let

Maximální délka státní podpory v měsících: 5

Příklad 2 – nezaměstnaný se neúčastní rekvalifikace od úřadu práce: podpora v  nezaměstnanosti

Průměrný čistý výdělek v rozhodném období: 22 500 Kč

Nárok na státní podporu první 2 měsíce: 14 604 Kč (maximální částka podpory, přestože podle % vychází 14 625 Kč)

Nárok na státní podporu 3. a 4. měsíc: 11 250 Kč

Nárok na státní podporu v dalších měsících: 10 125 Kč

Věk uchazeče: 53 let

Maximální délka státní podpory v měsících: 8

Podpora v nezaměstnanosti

Příklad 3 – nezaměstnaný se účastní rekvalifikace od úřadu práce v 1. a 2. měsíci nezaměstnanosti

Průměrný čistý výdělek v rozhodném období: 23 000 Kč

Nárok na státní podporu první 2 měsíce: 14 950 Kč (měl by nárok až na 16 367 Kč, kdyby na to měl příjmy v rozhodném období)

Nárok na státní podporu 3. a 4. měsíc: 11 500 Kč

Nárok na státní podporu v dalších měsících: 10 350 Kč

Věk uchazeče: 57 let

Maximální délka státní podpory v měsících: 11

Existuje kalkulace podpory v nezaměstnanosti pro specifické případy

Jestliže někdo bez vlastního zavinění není schopen doložit své příjmy v rozhodném období nebo splnil podmínku náhradní doby (např. osobní péče o dítě do věku 14 let a další – viz vysvětlení v dalším textu), pak se podpora počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství. půjčky bez registru

Tedy pro první 2 měsíce je nárok na 0,15 násobek, v dalších 2 měsících na 0,12 násobek a ve zbývajícím období na 0,11 násobek. V roce 2015 jde během prvních 2 měsíců o částku 3 777 Kč a částku 3 526 Kč v případě, že se uchazeč účastní rekvalifikace od úřadu práce.

Jaké podmínky musí uchazeč o státní podporu v nezaměstnanosti splňovat

 • během 2 letého rozhodného období, jenž se počítá zpětně ode dne podání nároku na podporu, byl uchazeč 12 měsíců v zaměstnaneckém poměru. Nebo ze své činnosti odváděl pojistné na státní politiku nezaměstnanosti a důchodové pojištění
 • není příjemcem starobního nebo plného invalidního důchodu
 • musí podat žádost o podporu v nezaměstnanosti, rychlá půjčka bez registru 

V některých případech se v rámci rozhodné doby bere v potaz náhradní doba zaměstnání, kterou je možné započítat do povinných 12 měsíců zaměstnání či jiné činnosti. Tedy je lze sčítat a pokud splní dohromady podmínku 12 měsíců v rozhodném období, pak vzniká nárok na podporu.

Jde o tyto případy:

 • plný invalidní důchod, ale nárok na něj skončil před podáním žádosti o státní podporu v nezaměstnanosti
 • osobní péče o dítě, maximálně do věku 14 let dítěte
 • příprava osoby se zdravotním postižením k práci
 • osobní péče o osoby podle zvláštních předpisů
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby v délce nejméně 20 hodin, současně je nutné, aby šlo o organizaci s akreditací MV ČR půjčka ihned bez doložení příjmu
 • soustavná příprava na budoucí povolání v délce nejdéle 6 měsíců

V jakých případech není nárok na podporu v nezaměstnanosti

Existují určité situace, kdy uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadu práce nemá nárok na státní podporu v nezaměstnanosti.

Konkrétně jde o situace:

 • během výplaty nemocenských dávek
 • podpory v průběhu rekvalifikace
 • při výkonu vazby
 • pokud žadatel dostává výsluhovou penzi, jenž přesahuje nárok na podporu (v případě, že je výsluhová penze o něco nižší, je uchazeči doplacen rozdíl)
 • pokud v uplynulých 6 měsících před zařazením uchazeče do evidence úřadu práce mu byl ukončen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele kvůli hrubému porušení právních předpisů nebo z jiného podobného důvodu
 • státní podpora v nezaměstnanosti není poskytována do ciziny s výjimkou případů, kdy to stanovuje ratifikační smlouva

Je možné si přivydělat v době příjmu státní podpory v nezaměstnanosti?

Ačkoliv některým lidem státní podpora v nezaměstnanosti nemusí na živobytí stačit, pokud ji pobírají, není možné si jakýmkoliv způsobem přivydělat!

Jiná situace nastává v případě, kdy je nezaměstnaný v evidenci úřadu práce, ale nedostává státní podporu. V tomto případě si může vydělat měsíčně částku nepřevyšující 1 minimální mzdy. To aktuálně (srpen 2015) činí 4 600 Kč (minimální mzda je 9 200 Kč). rychlá půjčka

Ovšem ani tato výdělečná činnost není důvodem k tomu, aby uchazeče omluvila z domluvených termínů na úřadu práce. Nebo dokonce z pracovního pohovoru doporučeného úřadem práce.

Jak získat podporu v nezaměstnanosti

Základním předpokladem je splnění výše uvedených podmínek a registrace na úřadu práce osobně. Registrovat se je vhodné nejlépe do 3 pracovních dnů od ukončení zaměstnání nebo výdělečné činnosti. Zařazení do evidence úřadu práce znamená, že za vás stát bude platit povinné zdravotní pojištění.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti shrnutí

Vidíte, že vyznat se v podmínkách nároku na podporu v nezaměstnanosti není až tolik složité. Pokud podmínky splníte, můžete podporu obdržet. Je ovšem důležité pamatovat na to, že při státní podpoře v nezaměstnanosti si nesmíte vůbec nic přivydělat. Dále je nutné docházet na úřad práce a spolupracovat s jeho úředníky. Držíme vám palce, abyste novou práci brzy získali. rychlá půjčka bez registru

Be Sociable, Share!